Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

mardi, 24 janvier 2012

CPBW-BRANDWEER-BOC BRANDWEER

 

De volgende vergadering van het CPBW-Brandweer zal plaatshebben in de Helihavenkazerne op donderdag 26 januari 2012 om 9 uur.

 

AGENDA :

 

1.1.    Goedkeuring notulenontwerpen van de vergaderingen van 27 oktober en 24 november 2011.

 

2.       IDBP-verslag 

 

2.1.       Directie : nihil

 

2.2.       IDPB :

 

2.2.1.Maandverslag van november en december 2011.

 

2.3.       Materieel : nihil

 

2.4.       Kazernering : nihil

 

2.5.       Instructie – Operaties :

 

 

 

2.5.1.Fysieke tests : zekering door de RISC van ons personeel dat in sporttenue de luchtladder beklimt.

 

 

 

2.6.       Korpsgeneesheer : nihil

 

2.7.    EDPB – Arbeidsgeneeskunde : nihil

 

3.       Vakorganisaties :

3.1.    Op verzoek van de ACOD :

 

3.1.1.Wat is het standpunt van de overheid inzake de voorbereiding van het operationeel personeel voor de inspanningstest en de tweejaarlijkse fysieke tests ? Overweegt ze een financiële tegemoetkoming in de abonnementskosten voor een fitnesszaal (cf. punt 3.1.1. op de vergadering van 30 juni 2011) ?

 

 

3.1.2.Wij vragen de naleving van het HR inzake erkende arbeidsongevallen. Een aantal personeelsleden hebben hun forfaitaire wachtvergoeding niet ontvangen en ze verloren zelfs dagen ziekteverlof. Waarom ?

 

 

 

De volgende vergadering van het BOC-brandweer zal plaatshebben in de Helihavenkazerne op donderdag 26 januari 2012 om 11.00 uur.

 

AGENDA :

 

I.       Goedkeuring notulenontwerpen van de vergaderingen van 27 oktober en 24 november 2011

 

II.      SOCIAAL OVERLEG :

 

1.             Op verzoek van de directie : 

 

1.1.    Voorstel tot wijziging van een aantal artikels van het statuut betreffende :

 

a)        De fysieke paraatheid van de rekruten,

 

b)        CFBT (flashover),

 

c)        De permanente bijscholing.

 

2.       Op verzoek van de vakorganisaties :

 

2.1.      Op verzoek van de ACOD :

 

2.1.1.Hoever staat het met de beloofde herevaluatie vóór het einde van het jaar van het voor het administratief personeel verplichte prikken ? Dit prikken heeft geen enkele zin voor de personeelsleden die de kazerne niet verlaten ; is de bedoeling ervan niet om het komen en gaan te controleren ? U hebt overal in de kazerne camera’s geplaatst, onder meer om dit na te gaan. De ACOD vraagt de huidige balans (een complete lijst van wie prikt) van deze nieuwe maatregel. We herinneren eraan dat het voltallig personeel zonder uitzondering hiertoe verplicht is.

 

2.1.2.Het reglement van de Instructie : op welke basis (besluit, reglement ondertekend door de Minister) mag dit reglement worden toegepast ? Deed de directie het nodige om dit reglement in te trekken ?

 

2.1.3.Heeft de directie het nodige gedaan om de stagiairs een halve dag verlof te geven als recuperatie van de zondagdienst die het kabinet Doulkeridis op 6 januari 2012 zonder uitzondering aan het voltallig personeel van de DBDMH toekende ?

 

2.1.4.Werden de stagiairs aangeworven door de DBDMH of brandweerschool ? Welk juridisch statuut genieten ze tijdens hun opleiding ?

 

2.1.5.De ACOD vraagt een onveranderlijk en definitief antwoord inzake de twee bijlagen (taalbrevet A en B) die we in november 2011 voorlegden.

 

2.1.6.De brandweerschool : welke juridische basis wettigt dat u leerling-stagiairs oplegt bij welk provinciaal centrum ze opleidingen en bijscholingen moeten volgen (cf. artikel 37§2 van het besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van openbare hulpdiensten) ?

 

2.1.7.Welke administratieve procedure moet worden gevolgd om toelagen te verkrijgen voor extra dienstverrichtingen (conform artikel 351 van het algemeen statuut van de ION’s) ?

 

 

 

Les commentaires sont fermés.