Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

mercredi, 20 mars 2019

Agglo

 

CGSP - ACOD

 

 

DE STRIJD WAS LANG MAAR…WE HEBBEN GEWONNEN!!!

 

Na een eerste overwinning in 2014 op niveau van de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, heeft het Hof van Beroep Brussel op 7 september 2018 gelijk gegeven aan de ACOD in het kader van de zaak Robert Van Poppel.

Ter herinnering, nadat tevergeefs geprobeerd werd om de verschillende kabinetten te laten begrijpen dat de taalpremie, toegekend aan het personeel van DBDMH uit Agglo, een verworven recht was en in aanmerking moest worden genomen bij de berekening van het pensioen, heeft het Hof van Beroep het standpunt van de ACOD bevestigd aangezien:

  • Er geen enkele bepaling is die het behoud van het administratief, geldelijk en taalkundig statuut van ex-Agglo personeel ter discussie stelt;
  • De taalpremie die toegekend is aan het personeel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het statuut van 26 september 2002, het recht op de “Agglo”-taalpremie voor de betrokken werknemers niet ter discussie stelt;
  • Er geen afdoend bewijs is dat de gevaartoelage, toegekend door het statuut van 26 september 2002, de “Agglo”-taalpremie vervangt.

De ACOD is natuurlijk bijzonder trots op deze overwinning.

Het spreekt voor zich dat na deze uitspraak, het pensioen van de Agglo-werknemers herbekeken moet worden alsook de betalingsachterstand. De ACOD heeft een interpellatie gericht tot de Staatssecretaris C. Jodogne om de situatie van alle betrokken werknemers zo snel mogelijk te regulariseren (zie brief hieronder).

Bovendien hebben we vernomen dat na de behaalde overwinning in de zaak André Willems – terugwinnen van de tweetaligheidspremie verkregen als Agglo werknemer –het Gewest besloten heeft in beroep te gaan.

Les commentaires sont fermés.