Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

jeudi, 06 octobre 2011

MINISTER VANRAES

De heer Jean-Luc VANRAES

Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

belast met Openbaar Ambt

 

Kunstlaan 9

1210 Brussel

 

Brussel, 23 september 2011

 

 

Mijnheer de minister,

 

De voorbije maanden heeft de ACOD al verscheidene malen – onder meer op het

basisoverlegcomité

in mei en juni 2011 – de directie van de BDMH, de personeels- en de weddendienst en ook

het kabinet van staatssecretaris Doulkeridis  aangesproken over de taalpremie die

(sinds juli 2002) is afgeschaft voor bepaalde beambten van de BDMH.

 

Daarom wil ik er nu bij u op aandringen dat dit probleem, namelijk het uitbetalen

van achterstallen,

snel zou worden opgelost. De beambten die van de gemeenten naar de Agglomeratie

werden

overgeheveld, en de beambten van de Agglomeratie die op 1 april 2003 naar het Gewest

werden overgeheveld, hebben immers recht op de taalpremie op grond van de beslissing van

het Aggomeratiecollege van 27 juni 1973 en van het Besluit van de regering van 20 juli 1993

(artikel 5), waarvan kopie in bijlage.

Dit recht kwam hen toe, of ze nu al dan niet het taalbrevet hadden.

Uiteraard betreft de regularisering van deze achterstallen ook de beambten die sinds juli 2002

met pensioen zijn gegaan.

 

Aangezien dit probleem, waarvan de gevolgen voor de beambten niet onaanzienlijk zijn, al

maanden

gekend is, verzoek ik u dit dossier absolute voorrang te geven.

 

 

 

 

Overigens kreeg ik graag gewaarborgd dat de beambten die (vanaf 1 april 1993)

in dienst zijn

getreden bij het Gewest en houder zijn van het taalbrevet, wel degelijk allen de

taalpremie 

genieten die in het statuut voorzien is.

 

Met de meeste hoogachting,

 

 

 

Christian GROOTJANS

Algemeen Secretaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC : De heer Bruno DE LILLE

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Belast met het openbaar Ambt

Botanic Building
Sint-Lazaruslaan, 10 - 14e verdieping

1210 Brussel.

 

CC: De heer Christophe DOULKERIDIS

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

belast met Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

Regentlaan 21-23

1000 Brussel.

Les commentaires sont fermés.