Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

jeudi, 06 octobre 2011

ALLEEN CGSP-ACOD

Alleen CGSP/ACOD SIAMU heeft het initiatief genomen om een schrijven te richten ter attentie van de SIAMU,
om de juridische basis te rechtvaardigen die toeliet om de taalpremie af te nemen van een zeer groot aantal agenten,
en dit sinds 01/07/2002.
Antwoord: wij kunnen u geen antwoord geven.  Het is niet aan ons; degene die deze beslissing genomen hebben zijn niet meer bij de SIAMU.
Zowel de huidige directie als de personeelsdienst en de weddedienst erkennen dat de verschillende documenten
(arresten, délibératie , dienstnota's), die CGSP/ACOD heeft neergelegd bij de dienst niet toelieten om
de premie af te schaffen voor meer dan 400 agenten, terwijl toch 210 agenten de premie behielden.
De SIAMU wacht sinds juni op groen licht vanwege de Minister om de situatie recht te zetten.
Maar kijk, het kabinet van de Minister heeft de budgetaire impact van deze niet-betaalde premies berekend(bruto 20.000€/agent), en dit
volgens de verklaring van de dienstchef van de SIAMU op het BOC van 30/6/2011.
De Minister heeft een advocatenkabinet gelast om tot op de komma na de documenten, neergelegd door CGSP/ACOD, te analyseren,
om uiteindelijk toch niet de niet-betaalde premies te moeten teruggeven.
Na meer dan 3 maand zeer minitieuze analyse weigert Minister Doulkeridis om ons de resultaten en besluiten van deze advocatenstudie te
communiceren.
Ten gevolge van deze praktijken en in het kader van het totale misprijzen van het personeel van de SIAMU vanwege de Minister, heeft de
CGSP/ACOD het gehele dossier overgedragen aan de Regering(kopij in bijlage), als laatste stap alvorens een beroep op de rechtbank.
Een reminder
Toen de CGSP/ACOD het dossier in de maand mei voorlegde, heeft SLFP/VSOA ons als op hun blog als clowns bestempeld en verklaard
dat onze afgevaardigden niet geschikt waren om wetteksten en reglementen te lezen en dat hun eminente advocaten de Minster gelijk
gaven om geen gunstig gevolg te moeten geven aan de eisen van CGSP/ACOD.
Vervolgens is SLFP/VSOA van mening veranderd en heeft het de analyse van CGSP/ACOD bijgetreden.
Systematisch hebben zij op hun blog alle denigrerende uitspraken ten aanzien van de afgevaardigden van CGSP/ACOD verwijderd.
CGSP/ACOD verheugt zich hierover en stelt vast dat de delegatie van SLFP/VSOA bij de SIAMU niet vollegdig uit idioten bestaat!
Ziehier het bewijs: zij zijn van mening veranderd en wij hopen dat een gemeenschappelijk syndicaal front, welk in het verleden
grote sociale vooruitgang mogelijk maakte, terug in voege zou komen.
Wij hopen eveneens dat SLFP/VSOA op zijn blog, als antwoord op onze berichtgeving, ons niet meer beledigt,noch gebruikt maakt
van verkeerdelijke argumenten om hun ongenoegen over onze analyses  te uiten. 
NB: ACV/CSC neemt geen stelling in aangaande dit dossier.  Zij wachten op nieuwe berichtgeving.

Les commentaires sont fermés.