Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

mercredi, 31 août 2011

Geen antwoord van onze Directie

 Geen antwoord van onze Directie

 Op verzoek van de ACOD (Op de BOC datum:25/08/2011)

 

Nu het taalkader van kracht is sinds 3 augustus 2011 belet niets meer het opstarten van bevorderingsprocedures conform de terzake geldende wetgeving. Om tot evaluaties te kunnen overgaan overeenkomstig het besluit van de Regering van 17 februari 2011, moeten gepaste opleidingen worden georganiseerd. Wanneer zal dit gebeuren ?

 

Tijdens een vergadering heeft de Minister verklaard dat er een snelle bevorderingsprocedure zou worden gestart voor personeelsleden waarvan de bevordering werd vernietigd. Welke wettelijke procedure zal worden toegepast om voor hen een juridisch waterdichte oplossing te vinden ?

 

Kunt u de wettelijke juridische basis geven waardoor personeelsleden met dezelfde graad verschillende weddenschalen kunt uitbetalen ?

 

Als gevolg van het arrest van de Raad van State in de zaak Godderis (arrest nr. 157.627 van 18 april 2006) verloren personeelsleden met de graad van sergeant 4 jaar anciënniteit. Waarom werden de schikkingen die nu worden getroffen ter behoud van de weddenschaal van adjudant toen niet toegepast voor deze sergeanten ? Een uitleg hiervoor is meer dan op zijn plaats.

 

De personeelsleden die middels dienstnota 2011-044 vanaf 1 februari werden bevorderd in de graad van sergeant-majoor moeten 3 jaar wachten alvorens de weddenschaal van adjudant te kunnen genieten. Waarom kon iemand die vermeld staat op die dienstnota ondanks een arrest van de Raad van State (Willems A. arrest nr. 209.364 van 30 november 2010) sinds juni 2008 die weddenschaal genieten ?

 

Wanneer zal de directie de nieuwe structuur opzetten die het taalkader vooropstelt met de bedoeling om op de ongeveer 140 operationele personeelsleden ten minste 50 personeelsleden te hebben van dezelfde taalrol ? Dit teneinde de beslissing van de Regering te respecteren.

Les commentaires sont fermés.