Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

mercredi, 31 août 2011

Tijdens het BOC van 25/08/2011

Tijdens het BOC van 25/08/2011 heeft de Dienstchef van de DBDMH de  omstandigheden toegelicht van het verkeersongeluk dat hij veroorzaakt heeft tijdens de diensturen
(meerdere geparkeerde voertuigen vernield op enkele meters van de kazerne!).
 
"Ik was niet onder invloed van drank, zegt hij, maar zeer moe en ik heb het bewustzijn verloren.
Ik werd per ziekenwagen naar het Sint-Pieter Ziekenhuis gebracht waar ik verschillende onderzoeken onderging."
De kolonel spreekt van een 'totale black-out' na onverwacht onwel te zijn geworden ten gevolge van zijn slechte gezondheidstoestand.

(Artikel gepubliceerd op het web op 26/8/2011).
 
Opmerkelijk is dat onze Dienstchef na enkele weken verlof nog altijd zeer, zeer moe is.
En aangezien het niet de eerste keer is, herinner u het voorval waarbij de Dienstchef onwel was geworden in zijn bureel en een volledige uitruk moest gestuurd worden(1 ziekenwagen,1medisch team én een luchtladder), voor een 'onbewuste persoon op de werkvloer' moeten wij ons toch enkele belangrijke vragen stellen:
 
-Is de Dienstchef nog lichamelijk geschikt om zijn zware en veelvoudige verantwoordelijkheden op te nemen?


-Voldoet de Dienstchef nog aan de voorwaarden, zowel fysiek als mentaal, om het integrale beheer van rampenplannen uit te voeren?


-Vervult de Dienstchef nog alle condities om een voertuig te besturen zonder de andere weggebruikers in gevaar te brengen?
 
De CGSP-ACOD vraagt zich af of de arbeidsgeneesheer niet met de meeste hoogdringendheid moet nagaan of de gezondheidstoestand van de Dienstchef hem nog toelaat om in alle veiligheid, zowel voor zichzelf als voor anderen, zijn functies uit te oefenen.
 
CGSP PARASTATALEN - ACOD OPENBARE DIENSTEN

 

Les commentaires sont fermés.