Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

jeudi, 18 mars 2010

punten BOC die is besproken in zitting 04/02/2010

          Op verzoek van het ACV Openbare Diensten :

 

2.1.1. Wie staat bij uitrukken in voor de snelheid van het konvooi ?

 

ACV : sommige officieren verwijten de chauffeurs te traag te rijden als ze voor een interventie onderweg zijn. We zijn bekommerd om jonge chauffeurs die misschien niet zelfzeker genoeg zijn om hier het hoofd aan te bieden.

De heer DE SNEYDER : de chauffeur is verantwoordelijk voor de snelheid van het konvooi. Hij moet het verkeersreglement naleven en zijn gezond verstand gebruiken.

VSOA : als het een probleem betreft met Citygis en het bepalen van de sectoren, kunt u bij M. Charlier terecht. Hij zal u antwoorden.

De heer BOILEAU : in geval van een interventie in Zaventem voor een vliegtuig in moeilijkheden verzoeken we u ook om erop te letten niet sneller te rijden dan 30 km/u indien u door het rood rijdt.

ACV : soms is het groen voor een of meer voertuigen, maar moet de rest van het konvooi wachten voor het rode licht. Het lijkt ons logisch dat in zo’n geval het eerste deel het tweede op een veilige plek opwacht om samen verder te rijden.

De heer DE SNEYDER : 2 konvooien kunnen uit twee verschillende VOPO’s vertrekken. Hun samenstelling wordt door een dienstnota bepaald.

 

2.2.    Op verzoek van de ACOD :

 

2.2.1. De ACOD betwist de geldigheid van dienstnota 2009-205, want ze vormt een eenzijdige wijziging via dienstnota van de bezoldigingsregeling (art. 33) en het operationeel statuut (art. 160). We vragen bijgevolg de onmiddellijke intrekking van deze dienstnota. Ter informatie : elke wijziging van de bezoldigingsregeling moet worden onderhandeld in Sector XV.

 

De heer DE SNEYDER : deze nota zal zo snel mogelijk worden ingetrokken.

 

2.2.2. Weet u meer over het gemengde dienstrooster (waarover in Sector XV nog steeds niet werd onderhandeld), dat een onrechtmatig betaalde wachtvergoeding en arbitrair toegekende voordelen met zich meebrengt : waarom worden ze nog steeds toegekend ?

 

De heer DE SNEYDER : het gemengde dienstrooster is niet meer geldig sinds 1 februari 2010. Alle belanghebbenden werden op de hoogte gebracht en werken weer volgens hun vroeger dienstrooster.

 

2.2.3. Quid met het dienstrooster van 10 uur (nog steeds niet onderhandeld in Sector XV) ?

 

De heer DE SNEYDER : dit dienstrooster werd op zijn beurt afgeschaft op 1 februari.

 


2.2.4. Quid met de in zitting genomen eenparige beslissing om het op- en afgaan van de wacht van de pomp van Diamant eerst te laten plaatsvinden in UCL, daarna in Evere, dan weer in UCL en ten slotte in Evere ?

 

De heer DE SNEYDER : wegens de moeilijkheden die de uitvoering van onze vorige beslissing teweegbracht en de terughoudendheid die ze opriep, hebben we besloten om alle betrokkenen in Diamant de wacht te laten opgaan. De dienst zal eventuele boetes niet meer betalen.

 

2.2.5. De administratieve personeelsleden die preventiebezoeken afleggen, kennen nog steeds hetzelfde probleem : de betaling van parkeermeters.

 

De heer DE SNEYDER : ze moeten de parkeermeters betalen, maar mits een bewijsstuk kunnen deze personeelsleden het bestede bedrag terugkrijgen bij M. Taildeman. We hebben naar alle burgemeesters geschreven om hen te vragen ons speciale parkeerplaatsen of –kaarten toe te kennen.

De heer BOILEAU : de dienst betaalt het geld voor de parkeermeters terug, maar niet de boetes wanneer er geen geld in de parkeermeters werd gestopt.

 

2.2.6. De problematiek van de garage in de hoofdkazerne ; hij is dikwijls overvol op dagen dat de VZW’s opleidingen organiseren, vooral net voor en na het aflossen van de wacht.

 

De heer DE SNEYDER : we stellen het personeel een bepaald aantal plaatsen ter beschikking in onze garage. Als er geen parkeerplaats meer vrij is, moeten onze personeelsleden buiten parkeren, in de buurt van de kazerne.

De heer BOILEAU : het toekomstige geïndividualiseerd toegangssysteem zal iedereen die niet van wacht is, de toegang tot de garage ontzeggen. Het personeel zou ook meer gebruik kunnen maken van de MIVB-vrijkaart die wordt uitgereikt aan ieder personeelslid dat erom verzoekt.

 

2.3.    Op verzoek van het VSOA :

 

2.3.1. Quid met het versturen van doktersattesten ?

 

De heer BOILEAU : een dienstnota stipuleert dat ze voorlopig naar de werkgever moeten worden gestuurd.

 

2.3.2. Quid met de uitvoering bij de DBDMH van de ministeriële omzendbrief van 11 december 2009 ?

 

VSOA : we vragen de intrekking van alle onwettige akten.

De heer DE SNEYDER : we zullen het ziekenwagenverslag van Prisme blijven gebruiken. Mutatis mutandis werkt men aan een gelijkaardig verslag voor de andere soorten interventies.

Inzake informatica hebben we een manier gevonden om ons “Prisme brandverslag” in een ministerieel verslag om te zetten waarbij de informatie ongewijzigd blijft.

VSOA : we vragen de strikte toepassing van de ministeriële omzendbrief.

De heer DE SNEYDER : we zullen nagaan of dat mogelijk is.

 

2.3.3. Quid met de evaluatie van de 100-operatoren, zowel burgerpersoneel als brandweermannen ?

 

VSOA : voor de evaluatie van het personeel vragen we de strikte toepassing van het statuut van de ION’s. We wensen eveneens een evaluatie van het geldende systeem en een evaluatie van zowel het operationeel personeel als het burgerpersoneel die volgens 2 verschillende stelsels werken.

De heer DE SNEYDER : daar zijn we nog niet mee begonnen.

 

2.3.4. Hoe moet het verder met de onwettige akten ?

 

VSOA : we vragen de intrekking van alle onwettige akten, bijvoorbeeld de akte betreffende het huidige werkrooster van de commandanten van week, want dat was nooit het voorwerp van overleg of onderhandelingen.

De heer DE SNEYDER : de vorige week heb ik de belanghebbenden verzocht me voorstellen te doen.

VSOA : zullen deze commandanten hun week opnieuw op vrijdagmiddag beginnen en niet meer op maandagmiddag ?

De heer DE SNEYDER : ik zie het nut niet in van die verandering.

VSOA : voor het werkrooster en de betaling van de commandanten van week vragen we de strikte toepassing van het HR en statuut.

 

 

 

 

 

 

Exposito henri

Président

Les commentaires sont fermés.