Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

lundi, 20 février 2012

CGSP-ACOD

Brussel, 20 februari 2012

 

Besten,

 

Vanmorgen had ik zoals in het weekend medegedeeld en bevestigd via de pers een gesprek binnen het Gemeenschappelijk Front Vakbonden inzake de eindeloopbaan problematiek Brandweerpersoneel.

 

Vooreerst moet ik stellen dat onze mededeling afgelopen vrijdag op de nota Milquet ingeslagen is zoals een bom!

 

De verschillende telefoons die ik ontving van de pers en militanten is hiervoor sprekend.

 

Een summiere samenvatting van de afspraken van vanmorgen:

 

-       Na lang debat werd de waarde van een gemeenschappelijk front herbevestigd, zodat naar de toekomst toe er zal gereageerd worden vanuit het GF;

-       Er werden een aantal afspraken gemaakt naar de onmiddellijke toekomst

-       Er komt vandaag nog een schrijven waarin  we aan Mevrouw Milquet bijkomende info vragen op grond van de nota van vrijdag (eerder bezorgd);

 

Dit schrijven omvat volgende elementen:

 

ð  De Minister moet bijkomende info geven bij de brief van vrijdag ll.

ð  Er moet een duidelijke kalender afgesproken worden over de onderhandelingen met de vakbonden over het statuut van het personeel

ð  Prioritair moet hierbij de eindeloopbaanregeling van het brandweerpersoneel staan;

ð  Er wordt een ultimatum gesteld in die zin dat voor 15 maart Mev. Milquet initiatief neemt.

 

Tegelijkertijd werd er afgesproken dat n.a.v. de reactie van  de ACOD van vrijdagavond (terecht), er een persmededeling zou verschijnen vandaag waardat we een aantal dingen in stellen:

 

ð  Het gemeenschappelijk vakbondsfront herbevestigd zijn samenhorigheid;

ð  Wij wensen bijkomende verduidelijkingen en een timing vanwege de Minister van Binnenlandse Zaken;

ð  Het ultimatum tot 15 maart a.s.

 

Ondertussen sprak ik af om in alle urgentie vrijdag een Federaal Technische Commissie brandweer te organiseren, waardat heel de problematiek (pensioen/eindeloopbaanregeling) op de agenda staat.

 

Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen die hierin betrokken is hierop aanwezig is!

 

Mil Luyten

Federaal Secretaris

 

 

  

Les commentaires sont fermés.