Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

mardi, 14 février 2012

Gesprek met Minister Milquet

Gesprek Milquet dd. 13/2/2012

 

In het weekend werd ik gecontacteerd door het kabinet voor een bijkomend gesprek inzake de pensioenregeling van het brandweerpersoneel.

Ook het ACV was aanwezig in dit gesprek. Het VSOA werd blijkbaar apart ontvangen?

 

  1. Gesprek

 

De Minister heeft het zoals vrijdag laatstleden gesteld na de actie, haar drie punten herhaald te weten:

 

-          de pensioenregeling vanaf 62 jaar zal ondanks haar tussenkomst in de ministerraad doorgevoerd worden, met dien verstande dat de overgangsregeling (zie nota vrijdag) waarbij op een progressieve manier zal gewerkt worden met anciënniteit tot 2019 (men kan in 2019 vertrekken vanaf de leeftijd van 60 jaar mits 37.5 jaren anciënniteit) pensioen kan opgenomen worden;

-          er komt na onderhandeling met de gemeenten een eindeloopbaan begeleiding vanaf 56 waarbij de brandweerlui een vraag kunnen indien om lichter werk;

-          in het bestaande het kb verlof voorafgaandelijk aan het pensioen gaat men de uiterlijke datum supprimeren, waardoor dit kb onbeperkt van toepassing blijft. Het blijft evenwel de bedoeling om de leeftijd van 56 jaar progressief te verhogen tot 58 jaar.

 

 

Ik heb namens de ACOD gesteld dat de drie voorstellen onvoldoende waren qua inhoud en dat dit voor ons niet aanvaardbaar was.

 

Gezien de politieke situatie ( alle partijen zijn het eens dat bijkomende uitzonderingen op de pensioenleeftijd onbespreekbaar zijn) denk ik dat verder aandringen op een verlaging van de pensioenleeftijd zinloos is en heb ik gesteld dat er dringend werk dient gemaakt te worden van het organiek maken van een uitstapregeling via de opneming van de bestaande regeling, vandaag via kb voorzien, in het statuut.

 

Ik heb tevens gevraagd dat er dringend een signaal dient te komen van de Minister inzake de eindeloopbaanproblematiek.

 

De Minister heeft gesteld dat vrijdag in de Ministerraad heel het dossier hervorming civiele veiligheid aan bod komt waardat ze gaat vragen om de onderhandelingen met de vakbonden aan te vatten inzake het statuut.

 

Afspraken

 

-          het globale dossier pensioenen komt vandaag in comité A;

-          woensdag wordt het globale dossier (privé en publiek) voorgelegd aan de groep van 10; 

-          woensdag krijgen wij teksten inzake de afspraken vervat in 1;

-          vrijdag komt heel het dossier hervorming civiele veiligheid op de agenda van de Ministerraad, waardat Milquet groenlicht zal vragen over de implementatie van de wet van mei 2007.

 

 

Na het gesprek met Milquet had ik een vergadering binnen het gemeenschappelijk vakbondsfront waardat het volgende werd overeengekomen:

 

-          woensdag komen we opnieuw samen om een evaluatie te maken van de beloofde teksten;

-          volgende week komen we samen om een evaluatie te maken van de besluiten van de Ministerraad van vrijdag met de bedoeling om ingeval van negatieve besluitvorming een actie voor te bereiden;

-          Tot dan worden alle acties stopgezet.

 

 

Mil Luyten

Federaal Secretaris

Les commentaires sont fermés.