Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

mardi, 24 janvier 2012

Sector XV - vergadering : 25/01/2012

Geachte mevrouw

Geachte heer

Bijgevoegd vindt u voor interne verspreiding, in het bijzonder aan de persoon die met het dossier is belast,de agenda van de volgende vergadering van het onderhandelingscomité.

Deze vergadering zal plaatsvinden op woensdag 25 januari 2011 om 9.30 uur zaal IRIS, verd. 1,5, CCN, Vooruitgangstraat 80, 1035 Brussel.

Ik dank u voor uw aandacht. U kunt mij altijd contacteren als u vragen heeft.

Met vriendelijke groeten,

Voor Merlijn ERBUER,

Voorzitter van Sector XV.

Secretariaat van Sector XV

ONDERHANDELINGSCOMITE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST : CORRIGENDUM

 

 

Geachte mevrouw, Geachte heer,

 

     De Voorzitter van het Comité nodigt U uit voor de vergadering die plaatsheeft op woensdag 25 januari 2012 om 09u30, zaal IRIS, verd. 1,5, CCN, Vooruitgangstraat 80, 1035 Brussel.

 

      AGENDA

 

 

4      DBDMH

Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH

Afsluiting van de onderhandeling – Documentatie reeds bezorgd

 

 

6    Communicatiepunten

- Globale statuutwijziging MBHG en ION

- Hervorming pensioenen – gevolgen voor de specifieke pensioenstelsels Brussel Net en DBDMH

- Arbeidsherverdeling – vrijwillige 4 dagen week en vervroegd halftijds uittreden

 

7.   Varia

 

 

Ik vestig uw aandacht op het feit dat krachtens artikel 21 van het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, de vakbondsafvaardigingen uit maximum 4 afgevaardigden en 2 technici mogen bestaan per vakbond en per punt op de agenda.

 

 

      Met hoogachting,

 

De Secretaris,

 

F. NOLLET

 

Les commentaires sont fermés.