Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

samedi, 30 juillet 2011

RECUPERATIE "IN EXPREMIES"

RECUPERATIE "IN EXPREMIES"

De VSOA/SLFP evolueert!!!!
Bijna beginnen zij onze analyse met betrekking tot de premies te onderkennen en
geleidelijk aan distantiëren zij zich van hun beledigende commentaren ten aanzien van
de afgevaardigden van ACOD/CGSP.

Een kleine verduidelijking is echter nodig.

In tegenstelling tot wat VSOA/SLFP nochtans bevestigt moeten:
-de agenten die door de agglomeratie werden aangenomen voor 30/09/1987
geen houder zijn van het certificaat SPR om de tweetaligheidsvergoeding te bekomen
(cfr onze blog van 27/7/2011);
-de agenten die door de agglomeratie werden aangenomen nà 30/09/1987
en de agenten die door het BHG werden aangenomen nà 01/04/1993 wél houder zijn
van het brevet SPR-Selor om recht te hebben op de tweetaligheidsvergoeding.

Wij blijven ter beschikking van onze aangeslotenen, van alle personeelsleden en van
de eminente advocaten van SLFP/VSOA...
Voor alle bijkomende inlichten kan u zich richten tot uw afgevaardigden van ACOD/CGSP.

Les commentaires sont fermés.