Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

mercredi, 27 juillet 2011

Tweetaligheidsvergoeding

Een herinnering van de profielen van de agenten die voldoen aan de voldoende voorwaarden om te
genieten van tweetaligheidsvergoeding (voor brandweermannen).


1. De operationele agenten die voor 30/09/1987 in dienst traden, die aldus verondersteld worden om aan de nodige taalkundige vereisten te voldoen(beslissing goedgekeurd door de Voogdij op, 30/09/1987);
2. De agenten die door de Agglomeratie aangeworven zijn na 30/09/1987, en die het certificaat behaalden van mondelinge basiskennis;
3. De agenten die door het BHG aangeworven zijn na 01/04/1993 en houder zijn van het Selor-getuigschrift, overeenkomstig art 362 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van ION(de instellingen van openbaar nut) van het BHG;
De CGSP-ACOD stelt vast dat zowel de administratie als het kabinet van de Minister niet in staat zijn om op een wettelijke manier de schrapping van de vergoeding(01/07/2002) aan te tonen voor een deel
van het personeel;
De CGSP-ACOD stelt eveneens vast dat de administratie van de SIAMU de weg is kwijtgeraakt in ordonnanties, arresten en in een significant aantal beraadslagingen van de Agglomeratie met betrekking tot
de tweetaligheid en de pensioenen en, dienvolgens, met betrekking tot de geldelijke situatie van de gepensioneerde agenten(sinds 01/07/2002);
De CGSP-ACOD betreurt de afwezigheid van een gemeenschappelijk front om dit dossier te verdedigen, waarschijnlijk tot grote tevredenheid van de Minister en zijn collaborateurs.

Les commentaires sont fermés.