Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

lundi, 30 mai 2011

DE VERWORVENHEDEN VAN AGGLOMERATIE

               

                               INFO CGSP-ACOD

               DE VERWORVENHEDEN VAN DE                               AGGLOMERATIE

ONDANKS

   -UW TAALBREVET;       

 

   -UW ANDERE BREVETTEN EN DIPLOMA’S.

 

   -UW TWIJFELS AANGAANDE UW WEDDEANCIËNNITEIT;

 

   -HET FEIT DAT SOMMIGE AGENTEN DE PREMIE GENIETEN…

MAAR UW LOONFICHE HOUDT GEEN REKENING MET DEZE DIVERSE ELEMENTEN

 

 

TEN GEVOLGE VAN

 

   -DE WEIGERING VAN DE DIRECTIE(CFR. LAATSTE B.O.C.)

 

-HET SLFP/VSOA DAT VAN DE DAKEN SCHREEUWT(ZELFS OP HET KABINET         VAN DE STAATSSECRETARIS) DAT DE AGENTEN GEEN RECHT HEBBEN OP DE PREMIE;

 

IS ER WEL DEGELIJK…

 

HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING VAN 20/7/1993 INZAKE DE TOEPASSING VAN HET ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK STATUUT VAN DE RIJKSAMBTENAREN OP DE PERSONEELSLEDEN OVERGEHEVELD VAN DE AGGLOMERATIE BRUSSEL NAAR HET MINISTERIE VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST, MEER BEPAALD:

 

ARTIKEL 5§1: DE VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN VAN DE AGGLOMERATIE BEHOUDEN HET VOORDEEL VAN DE TWEETALIGHEIDSPREMIE VOLGENS HET GELDELIJK STATUUT VAN DE AGGLOMERATIE..

 

DIT ARTIKEL HEEFT DE PREMIE IN STAND GEHOUDEN, ONDER ANDERE

 

VOOR DE OFFICIEREN VAN DE AGGLOMERATIE!

 

                 VOOR INFO. NEEM CONTACT MET ANDRE WILLEMS

 

                              GSM: 0477/236317 OF HELIHAVEN(258)

 

jeudi, 19 mai 2011

MISE AU POINT - ONTWIKKELING

                                                        MISE AU POINT


LE SLFP VA CONSULTER DES AVOCATS AFIN DE SAVOIR SI NOS REVENDICATIONS SONT LEGALES.

IL EST A SOULIGNER QUE CONCERNANT LE MEME REGLEMENT, IL ETAIT PAR CONTRE LEGAL D'OCTROYER UNE PRIME LINGUISTIQUE AUX OFFICIERS QUI AVAIENT REUSSI L EXAMEN DU TEMPS DE L AGGLO ET PAS AUX AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL, QUI POURTANT REMPLISSAIENT LES MEMES CONDITIONS.DANS CE CAS PRECIS,LA SLFP NE TROUVE ABSOLUMENT RIEN A REDIRE. LA SLFP S'EST TOUJOURS ERIGEE EN GRAND DEFENSEUR DES INTERETS DE LEURS AFFILIES MAIS, A PRESENT, EUX VONT SE POSER DES QUESTIONS...
IL EST AUSSI VRAI QU'ILS NE MANGENT PAS DANS LA MEME ASSIETTE QUE LE CADRE SUBALTERNE...
ALORS, AVANT DE CRITIQUER LES AUTRES,IL FALLAIT PEUT-ETRE ASSISTER, COMME NOUS, AUX REUNIONS SUR LES PROTOCOLES D'ACCORD AVANT LE PASSAGE DE L'AGGLO VERS LA REGION. 
 
 
  Nos responsables  ont réinstallé  une société aux privilèges avec l'accord du SLFP

 

 

 

                                   ontwikkeling

 

                “Nu gaat het VSOA advocaten raadplegen om na te gaan of onze eisen wettelijk zijn!?

 

 In verband met hetzelfde reglement was het daarentegen voor het VSOA toen wel wettelijk een taalpremie toe te kennen aan de officieren die ten tijde van de Agglomeratie voor het examen geslaagd waren en niet aan de andere personeelsleden, die nochtans aan dezelfde voorwaarden voldeden. Hierop had het VSOA helemaal niets aan te merken.

Het VSOA heeft zich altijd opgeworpen als groot verdediger van de belangen van zijn leden, maar nu zullen die zich toch wel vragen stellen …

 

Maar natuurlijk, ze hebben niet veel gemeen met het ondergeschikt personeel. 

 

Vooraleer kritiek te spuien, hadden ze misschien, net als wij, eens moeten deelnemen aan de vergaderingen over de protocolakkoorden voor de overgang van de Agglomeratie naar het Gewest.

 

Onze leidinggevenden hebben opnieuw privilegies ingesteld, met instemming van het VSOA.”

 


lundi, 02 mai 2011

Avis important - Belangrijk bericht

NOTE DE LA C.G.S.P.SIAMU

AVIS IMPORTANT


Selon notre analyse la situation pécuniaire de certains agents opérationnels rentrés avant le transfert de l'Agglo. vers la Région, n'est pas conforme au prescrit de la loi.

 

« Prime linguistique, Brevets, Ancienneté pécuniaire « 

 

Si tu es dans le cas, prends contact avec André Willems pour ouverture d'un dossier (Ext. tél. 258)

 

 

NIEUWS VANUIT DE ACOD DBDMH

 

BELANGRIJK BERICHT

 

Volgens onze analyse is de geldelijke situatie van bepaalde operationele personeelsleden die in dienst zijn getreden voor de overdracht van de Agglomeratie naar het Gewest, niet conform de wettelijke voorschriften.

 

Indien u zich in deze situatie bevindt, gelieve contact op te nemen met André WILLEMS (binnenpost : 258) die voor U een dossier zal openen.