Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

lundi, 30 mai 2011

DE VERWORVENHEDEN VAN AGGLOMERATIE

               

                               INFO CGSP-ACOD

               DE VERWORVENHEDEN VAN DE                               AGGLOMERATIE

ONDANKS

   -UW TAALBREVET;       

 

   -UW ANDERE BREVETTEN EN DIPLOMA’S.

 

   -UW TWIJFELS AANGAANDE UW WEDDEANCIËNNITEIT;

 

   -HET FEIT DAT SOMMIGE AGENTEN DE PREMIE GENIETEN…

MAAR UW LOONFICHE HOUDT GEEN REKENING MET DEZE DIVERSE ELEMENTEN

 

 

TEN GEVOLGE VAN

 

   -DE WEIGERING VAN DE DIRECTIE(CFR. LAATSTE B.O.C.)

 

-HET SLFP/VSOA DAT VAN DE DAKEN SCHREEUWT(ZELFS OP HET KABINET         VAN DE STAATSSECRETARIS) DAT DE AGENTEN GEEN RECHT HEBBEN OP DE PREMIE;

 

IS ER WEL DEGELIJK…

 

HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING VAN 20/7/1993 INZAKE DE TOEPASSING VAN HET ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK STATUUT VAN DE RIJKSAMBTENAREN OP DE PERSONEELSLEDEN OVERGEHEVELD VAN DE AGGLOMERATIE BRUSSEL NAAR HET MINISTERIE VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST, MEER BEPAALD:

 

ARTIKEL 5§1: DE VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN VAN DE AGGLOMERATIE BEHOUDEN HET VOORDEEL VAN DE TWEETALIGHEIDSPREMIE VOLGENS HET GELDELIJK STATUUT VAN DE AGGLOMERATIE..

 

DIT ARTIKEL HEEFT DE PREMIE IN STAND GEHOUDEN, ONDER ANDERE

 

VOOR DE OFFICIEREN VAN DE AGGLOMERATIE!

 

                 VOOR INFO. NEEM CONTACT MET ANDRE WILLEMS

 

                              GSM: 0477/236317 OF HELIHAVEN(258)

 

Les commentaires sont fermés.