Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

vendredi, 27 juin 2008

Communiqué du front commun syndical élargi.

Suite à l’annonce faite en comité de concertation de base par le fonctionnaire dirigeant adjoint du S.I.A.M.U. concernant un courrier reçu du chef de cabinet du Ministre Benoît Cerexhe, courrier demandant le retrait de deux points inscrits à l’ordre du jour, les trois organisations syndicales représentatives ont décidé de lever la séance du comité.
Les points concernant un projet d’organigramme et la révision du statut ont été retirés à la demande du chef de cabinet prétextant l’attente de la présentation du plan d’action 2008-2012 aux organisations syndicales à la mi-juillet. Les organisations syndicales rappellent que le plan d’action devait initialement être présenté en octobre 2007, puis en février 2008, puis en avril 2008, ensuite en mai 2008, ensuite reporté au mois de juin 2008, finalement les organisations syndicales ont été convoquées le 7 juillet 2008, ensuite la date a été avancée au 4 juillet 2008 et finalement la date est encore une fois reportée à la mi-juillet. Comme le Cabinet du Ministre Benoît Cerexhe retire des points réclamés depuis des années par les organisations syndicales sous prétexte d’attendre que le plan d’action 2008-2012 soit finalisé le front commun syndical a décidé de ne plus participer à des comités de concertation de base sans avoir pris connaissance de ce plan d’action !


Bericht van het verruimd gemeenschappelijk vakbondsfront
De drie representatieve vakorganisaties besloten op 26/6 de zitting van het bijzonder onderhandelings­comité op te heffen toen de adjunct-directeur-generaal van de BHDBDMH ons tijdens de vergadering in kennis stelde van een brief van de kabinetschef van minister Cerexhe waarin gevraagd werd om twee agendapunten te schrappen, meer bepaald de punten met betrekking tot het ontwerp van organigram en de herziening van het statuut, onder voorwendsel dat het wenselijk was te wachten tot het actieplan 2008-2012 medio juli aan de vakorganisaties wordt voorgesteld. Het wachten heeft al lang genoeg geduurd! De vakorganisaties wijzen erop dat het actieplan reeds in oktober 2007 voorgesteld had moeten worden. Het werd meerdere malen uitgesteld: februari 2008, april 2008, dan mei 2008, verschoven naar juni 2008 en ten slotte werden de vakorganisaties opgeroepen voor 7 juli 2008. Die datum werd prompt verzet naar 4 juli om dan opnieuw verschoven te worden naar medio juli … Aangezien het kabinet van minister Cerexhe de eisenbundel van de vakorganisaties sinds meerdere jaren stelselmatig voor zich uitschuift, zogezegd tot het actieplan 2008-2012 klaar is, heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront besloten om niet meer deel te nemen aan de vergaderingen van het bijzonder onderhandelingscomité zolang het geen kennis genomen heeft van het bewuste actieplan!

Les commentaires sont fermés.