Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

mardi, 14 février 2012

Milquet Joëlle Minister van Binnenlandse Zaken en Van Quickenborne Minister van Pensioenen.

 

Vaststelling

 

 

 

De vakbonden (2 per organisatie) werden ontvangen op het kabinet van de premier waar op dat moment een kernvergadering plaatsvond.

 

Na twee uur wachten heeft men gesteld dat er een vergadering werd voorzien op het kabinet van BZ.

 

Op dat gesprek waren de twee betrokken ministers aanwezig c.q. Milquet Binnenlandse Zaken en Van Quickenborne Minister van Pensioenen.

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel van beiden:

 

 

 

-       Het principe vervat in de wet van 28/12/2011 houdende Diverse Bepalingen voorziet de minimale leeftijd van 62 j voor iedereen, maar voor het Brandweerpersoneel voorziet men een variante qua pensioen tussen  2012 en 2019, leeftijd 60 jaar mits men beschikt over een aantal anciënniteitjaren. Dit systeem werd eerder door mij overgemaakt in een nota maar ter herhaling volgende tabel:

 

 

 

 

 

2012

60

 

5

               

2013

60,5

 

31,67

 

 

60 j en 33,33 loopb jaren

     

2014

61

 

32,5

   

60 j en 33,33 loopb jaren

     

2015

61,5

 

33,33

   

60 j en 34,17 loopb jaren

     

2016

62

 

33,33

   

60 j en 35 loopb jaren of 61 j en 34,17 loopb jaren

 

2017

62

 

34,17

   

60 j en 35,83 loopb jaren of 61 j en 35 loopb jaren

 

2018

62

 

35

   

60 j en 36,67 loopb jaren of 61 j en 35,83 loopb jaren

2019

62

 

35,83

   

60 j en 37,50 loopb jaren of 61 j en 36,67 loopb jaren

 

 

 

-       Men wil met de gemeenten gaan onderhandelen over een “eindeloopbaanbegeleiding” die inhoudt dat men aan brandweerlui die de job niet meer aankunnen een andere minder zware en stresserende job wil aanbieden. Dit klinkt heel leuk maar is in concreto niet toepasbaar. Ik stel immers vast dat het al een probleem is in het korps van Brussel om iemand te “reclasseren” tussenhaakjes het grootste korps van België. In de kleinere korpsen is dit helemaal niet haalbaar! Terloops wil ik opmerken dat indien men als brandweerman niet in operationele dienst is de berekening van het pensioen gebeurt in tantièmes van 60 i.p.v. tantièmes van 50 hetgeen zo wie zo een verlies van 20 % op het pensioen inhoudt.

 

-       Het bestaande verlof voorafgaandelijk aan het pensioen ( mogelijk vanaf 56 jaar vandaag maar omwille van stopzetting KB niet meer functioneel), zou men voorlopig verlengen onder dezelfde voorwaarden zoals vandaag (c.q. fakultatief te beslissen door de lokale besturen), maar met de bedoeling om dit terug te brengen tot de leeftijd vanaf 58 jaar. Voor de rest zou er niets veranderen…

 

 

 

Als standpunt van de ACOD heb ik andermaal gesteld dat wij een pensioen eisen vanaf de minimale leeftijd van 58 jaar en dat wij geen behoefte hebben aan alle andere systemen.

 

 

 

Het voordeel van een effectief pensioen is dat de kost tenlaste wordt gelegd aan alle gemeenten in België ( we zijn de enige openbare dienst waardat de overheid zelf de pensioenlast draagt). Dit in tegenstelling met uitstapsystemen waardat de kost tenlaste komt van het lokaal bestuur met alle gevolgen van dien ( bijvoorbeeld het niet toepassen!).

 

 

 

Langs de andere kant wil ik stellen dat naar mijn mening een alternatief inzake pensioen kan bijvoorbeeld via de uitwerking van een systeem van uitstap vanaf 58 j maar dan binnen een systeem waardat alle lokale besturen hun financiële verantwoordelijkheid in dragen en dat organiek in het statuut als afdwingend recht wordt opgenomen.

 

 

 

Finaal werd medegedeeld door beide Ministers dat ze de houding van de vakbonden zouden terugkoppelen naar de Ministerraad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg

 

 

 

Maandag a.s. om11.30 u heb ik een afspraak in gemeenschappelijk vakbondsfront omtrent bijkomende acties.

 

 

 

Ik ga alvast voor een manifestatie met alle korpsen uit België!

 

 

 

 

 

Ik hou jullie van de verdere evolutie op de hoogte.

 

 

 

Groetjes.

 

 

 

Mil Luyten

 

Federaal Secretaris    

                                  

Les commentaires sont fermés.