Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

mardi, 20 décembre 2011

LES PENSIONS & PENSIOEN

PENSIONS : LA COLERE GRONDE

  

 Les 3 organisations syndicales du SIAMU ont décidé de passer à l'action suite aux décisions INACCEPTABLES prises par le Gouvernement en matière de pensions des services spéciaux et donc, notamment, des pompiers.

 

ØActuellement ,il faut 37,5 ans de service moins 2O % - soit 31,5 ans – pour avoir une carrière complète

Avec le projet du Gouvernement, il faudra 45 ans de service sans les

« moins 20 % » pour arriver à la carrière complète

 

ØActuellement, le calcul de la pension se fait en 50èmes (Agglo)

Avec le projet du Gouvernement, il se fera en 60èmes et peut-être même en 62èmes

 

ØActuellement, la pension correspond à 75% du dernier salaire

Avec le projet du Gouvernement, le calcul se fera sur base des 10 dernières années

 

ØLe congé préalable à la retraite va-t-il passer, de facto, de 56 à 58 ans ??

 

ØUne série de périodes assimilées ne seront plus prises en compte pour le calcul des années de service

 

PENSIOEN : HET ONGENOEGEN GROEIT

 

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de DBDMH heeft beslist om over te gaan tot de actie :

 

De beslissingen genomen door de regering i.v.m. de pensioenhervorming van bepaalde speciale regimes, meer bepaald voor de brandweer, zijn ONAANVAARDBAAR

 

 

ØMomenteel moet men 37,5 dienstjaren – 20 % (dus 31,5 jaar) hebben voor een volledige loopbaan

De regering heeft beslist dat men vanaf heden 45 jaar dienst moet hebben (zonder rekening te houden met de -20%) om een volledige loopbaan te hebben

 

ØMomenteel wordt de berekening gedaan in 50tigsten (Agglo). De regering wil dit wijzigen in 60tigsten of zelfs in 62tigsten.

 

ØMomenteel komt het pensioenbedrag overeen met 75% van het laatste salaris. De regering wil de laatste 10 jaar in aanmerking nemen voor de bereking van het pensioen met minstens 45 dienstjaren.

 

ØDe facto,zal het verlof voorafgaand aan het pensioen worden opgetrokken van 56 naar 58 jaar ??

 

ØBepaalde periodes van afwezigheden zullen niet meer in aanmerking genomen worden voor de bereking van het aantal dienstjaren

Les commentaires sont fermés.