Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

mardi, 20 décembre 2011

alle openbare diensten in gemeenschappelijk front het werk neer

We hebben een regering…

 

die aan ons denkt

 

Je bent een

 

 

Statutair personeelslid. Als je op 31 december 2011 jonger bent dan 50 jaar , wordt je pensioen berekend op basis van de gemiddelde wedde van de laatste 10 jaar. Als je op 31 december 2011 jonger bent dan 55 jaar, moet je wachten tot je 62 jaar bent en je carrière 40 toelaatbare dienstjaren telt om vervroegd te kunnen uitstappen. Bepaalde periodes (o.a. loopbaanonderbrekingen), diploma’s, e.d. worden niet meer gelijkgeschakeld met dienstjaren. Door deze maatregelen worden we allen verplicht om minstens tot de leeftijd van 62 jaar te blijven werken. Is dat plaats maken voor de jongeren? Dat zijn de eerste resultaten van de regeerakkoorden.

Wat met het personeel dat momenteel wordt geconfronteerd met herstructureringsplannen met vertrek op 60 jaar? Wat met de preferentiële berekening voor de postmannen – uitreikers? Wat met het toekomstige verlof voorafgaand aan de pensionering? Al deze vragen blijven onbeantwoord.

 

Je bent een

 

 

contractueel personeelslid. Bij de berekening van je pensioen tellen de diplomawaardering, de loopbaanonderbrekingen, enz… niet langer mee. Als je weet dat je actieve carrière op een steeds latere leeftijd begint - en dan nog vaak als interimaire werkkracht waardoor je dus dikwijls zal terugvallen op een werkloosheidsuitkering - hoe kan je dan ooit lang genoeg gewerkt hebben om recht te hebben op een waardig pensioen? Enige oplossing: beroep doen op het OCMW. Is dat dan waardig werk? Dat is het eerste resultaat van de regeerakkoorden.

 

Daarom leggen op donderdag 22 december 2011 alle openbare diensten in gemeenschappelijk front het werk neer. Wij zijn vastberaden om onze pensioenrechten en toekomst te verdedigen en te vrijwaren.

 

Kom samen met ons op voor een waardig loopbaaneinde tijdens onze 24-urenstaking!

Les commentaires sont fermés.