Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

lundi, 30 janvier 2006

A.C.O.D. Welkom

Het bestuur van het A.C.O.D. van de D.B.D.M.H. heet U van harte welkom.


Binnen het A.B.V.V., is het A.C.O.D. (Algemene Centrale van de Openbare Diensten) een syndicale organisatie die alle werknemers vertegenwoordigd in de openbare sector.

Als socialistisch syndicaat, moeten de openbare diensten verder gaan met een belangrijke rol te spelen zoals ze altij gedaan hebben bij de ontwikkeling van de europese maatschappijen. Zij waarborgen de waarde van gelijkheid en solidariteit die een individuele en collectieve voldoening geven aan alle democartische maatschappijen. Het betreft dus een socialistisch begrip in de maatschappij.

Binnen het A.C.O.D. zijn alle afgevaardigden verkozen door de aangesloten leden.

Binnen de D.B.D.M.H. zijn alle afgevaardigen ter beschikking van de leden bv. voor :

- ze raad te geven voor professionele aspecten; rechten en plichten; examens en de relatie met de hiërarchie, enz ... ,
- ze verdedigen indien er problemen zijn met hun overste dit zowel intern (ieder lid heeft het recht zich te laten bijstaan door een
afgevaardigde voor contacten met de administratie), als extern (met behulp van de juridische dienst van het A.C.O.D.),
- ze vertegenwoordigen ten opzichte van de administratie binnen het CCB; gemeenschappellijk orgaan binnen de syndicale
administratie en organisatie waar de problemen eigen aan de D.B.D.M.H. en andere, organisatie van het werk, veiligheid en
hygiëne aangekaart worden. En anderzijds de politieke bevoegdheden binnen sector XV waar het A.C.O.D. met de minister onderhandeld
over punten zoals : personeelsstatuut, barrema's, enz ... .
- ze inlichten over werkomstandigheden, verschillende statuten, reglementering in verband met veiligheid en hygiëne, enz ... .


Twijfel niet de afgevaardigden aan te spreken voor meerdere informatie.


Voor het A.C.O.D. van de D.B.M.D.H.


SAEREMANS Jean, President. MAERTENS J.l., Secretaris.

0477.28.82.64. 0475.35.65.25

Les commentaires sont fermés.